Het bestuur van de Stichting Drentse Veteranen nodigt u van harte uit voor
de 10e 
Drentse Veteranendag op zaterdag 14 april 2018.

Plaats:    de Bonte Wever, Stadsbroek 17, 9405 BK Assen
Voor:      voor alle Drentse Veteranen uit oorlogs- en vredesmissies en hun partner 

 

Programma:

De 10e Drentse Veteranendag krijgt een bijzonder programma. Binnenkort plaatsen wij hier ons programma. Het wordt in ieder geval een middagprogramma!


Aanmelden:

Bij voorkeur via het tabblad Aanmelden of schriftelijk naar de heer Jaap Krikke, Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen. De eigen bijdrage voor de 10e Drentse Veteranendag is dit keer € 10,- per persoon, te voldoen op bankrekening NL53 RABO 0120 556 812 t.n.v. Stichting Drentse Veteranen te Assen. Met het overboeken van het betreffende bedrag en uw aanmelding schriftelijk of via de website is uw aanmelding geregeld. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Een programmaboekje ontvangt u bij binnenkomst. Uw aanmelding en het verschuldigde bedrag dienen uiterlijk vrijdag 30 maart 2018 afgerond te zijn.


Adressen en privacy: 

De twaalf gemeenten in Drenthe versturen de uitnodigingen naar de in hun gemeente woonachtige en bij het Veteraneninstituut ingeschreven veteranen. De gemeente waarin u woont, heeft uw adres opgevraagd bij het Veteraneninstituut te Doorn. 
Met andere woorden de Stichting Drentse Veteranen heeft geen adressenbestand van de veteranen. Het tijdelijke bestand dat de gemeente ontvangt voor het versturen van de uitnodigingen, wordt na eenmalig gebruik vernietigd vanwege de privacywetgeving. Voor wijzigingen, in- of uitschrijvingen kunnen veteranen zich wenden tot het Veteraneninstituut, Postbus 125, 3940 AC Doorn, tel 088-3340050.
 

Nadere informatie:

Voor eventueel meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden:
dhr. Jaap Krikke 0592- 357140, mevr. José Geerts 0592-315006 of dhr. Paul Fontein, tel: 06-10504925