DRENTSE VETERANENDAG 2020
 
Deze dag is helaas door de Corona maatregelen niet doorgegaan!
 
Het bestuur van de Stichting Drentse veteranen nodigt u van harte uit voor de 12e Drentse veteranendag.
Deze keer op zaterdag 4 april 2020 in De Bonte Wever, Stadsbroek 17, Assen.
 
Gewoonlijk houden we de Drentse veteranendag op de 2ezaterdag van april. Dat zou dit jaar paaszaterdag zijn en daarmee minder geschikt. Bovendien vieren we dit jaar 75 jaar bevrijding. Die is begin april 1945 begonnen vanuit zuidoost Drenthe bij Coevorden.
Het idee was die mijlpaal ‘s ochtends te herdenken met een parade en defilé in Assen. Spoedig bleek bij de organisatie dat in Coevorden dezelfde plannen voorbereid werden. Reden waarom we deze twee initiatieven aan elkaar gekoppeld hebben.

Dat betekent: ’s morgens de 12e Drentse veteranendag in Assen in een aangepaste vorm, Wij zijn verheugd dat veteraan
Edwin de Wolf
onze speciale gast is. Hij raakte gewond in de Bosnische enclave Srebrenica,  verloor daarbij een been en neemt in mei deel aan de Invictus Games in Den Haag.

’s Middags volgt de Drentse parade – defilé in Coevorden ter herdenking en viering van het begin van de bevrijding van Drenthe 75 jaar geleden. Desgewenst kunt u gebruik maken van een bus om van Assen naar Coevorden te reizen.

De Drentse veteranendag is bedoeld voor alle Drentse veteranen uit oorlogs- en vredesmissies en hun partner. Voor kinderen van jongere veteranen is het mogelijk vanaf 10.00 uur gratis gebruik te maken van het zwembad van De Bonte Wever. Eigen begeleiding is dan gewenst.

 

PROGRAMMA:

 

Ø      09.30 uur:        ontvangst in De Bonte Wever

Ø      09.45 uur:        opstellen voor vertrek naar het Monument van de Drentse veteranen

                       (te voet of rechtstreeks naar Westerbrink – bij provinciehuis).

Ø      10.00 uur:        korte toespraak, signaal taptoe en bloemlegging bij Monument

Ø      10.15 uur:        vervolg ontvangst met koffie – thee in De Bonte Wever

Ø      11.00 uur:        officieel gedeelte met Commissaris van de Koning mw. J. Klijnsma en veteraan Edwin de Wolf

Ø      12.00 uur:        blauwe hap

 

Ø      13.00 uur:        vertrek naar Coevorden per bus of op eigen gelegenheid

Ø      14.15 uur:        aankomst in Coevorden bij Kasteel – Markt (zittend deel) of bij

                       Bentheimerbrug voor deelname aan parade – defilé (of te voet of op

                       historisch voertuig)

Ø      14.30 uur:        start parade - defilé naar Markt 

Ø       15.00 uur:        aankomst op Markt

Ø      15.45 uur:        ontbinding parade

Ø      16.00 uur:        vertrek per bus naar Assen

Ø      17.00 uur:        aankomst in Assen

De eigen bijdrage aan de 12e Drentse veteranendag bedraagt € 5,- per persoon, te voldoen op bankrekening
NL53 RABO 01 20 55 68 12 t.n.v. Stichting Drentse Veteranen te Emmen. Met het overboeken van het betreffende bedragen uw Aanmelden + beantwoorden aantal keuzemogelijkheden is uw aanmelding bevestigd. U ontvangt geen ontvangstbevestiging.
Het programmaboekje ontvangt u bij binnenkomst in De Bonte Wever.

Uw aanmelding en het verschuldigde bedrag dienen voor 20 maart 2020 afgerond te zijn.

De 12 Drentse gemeentes in Drenthe versturen de uitnodigingen naar de in hun gemeente woonachtige en bij het Veteraneninstituut ingeschreven veteranen. De gemeente, waarin u woont, heeft uw adres opgevraagd bij het Veteraneninstituut in Doorn. De Stichting Drentse Veteranen heeft dus geen adressenbestand van de veteranen. Het tijdelijk bestand dat de gemeente ontvangt voor het versturen van de uitnodigingen, wordt na éénmalig gebruik vernietigd vanwege privacywetgeving. Veteranen moeten zich dus wenden tot het Veteraneninstituut in Doorn voor in- en uitschrijven of wijzigingen. Adres: Veteraneninstituut, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Tel.: 088 – 334 00 50.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden:

dhr. Jaap Krikke (0592 – 35 71 40) of mevr. José Geerts (0592 – 31 50 06).