Stichting Drentse Veteranen
 
De Stichting Drentse Veteranen organiseert ieder jaar een Drentse Veteranendag voor alle Drentse
 
veteranen van WO 2 tot en met de huidige missies, ook voor de nog in actieve dienst zijnde
 
veteranen, en voor hen, die van oudsher nog een band met Drenthe hebben. In 2020, 2021 en 2022 
 
is deze dag helaas niet doorgegaan vanwege de Coronapandemie, maar op 1 april 2023 zal de 12e
 
Drentse Veteranendag weer gehouden gaan worden, in De Bonte Wever in Assen! De uitnodiging
 
hiervoor zal waarschijnlijk eind januari rondgestuurd worden vanuit de 12 Drentse Gemeenten.
 
 
 

 Afbeelding invoegen