Stichting Drentse Veteranen
 
De Stichting Drentse Veteranen organiseert ieder jaar een Drentse Veteranendag voor alle Drentse
 
veteranen van WO 2 tot en met de huidige missies, ook voor de nog in actieve dienst zijnde
 
veteranen, en voor hen, die van oudsher nog een band met Drenthe hebben.
 
 
 

 Afbeelding invoegen