De Stichting Drentse Veteranen is op 7 april 2010 notarieel opgericht o.a. met als doel:

1.    het behartigen van de belangen van veteranen en het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap tussen de veteranen;

2.    het nemen van initiatieven door veteranen tot overdracht van hun kennis, ervaringen en historisch besef op volgende generaties;

3.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

1.    het periodiek organiseren van een Veteranendag in Drenthe;

2.    het bevorderen van de aandacht voor bedoelde kennis, ervaringen en historisch besef in onderwijsprogramma’s voor kinderen en ouderen.

 

De Stichting Drentse Veteranen wordt bijgestaan door een COMITE VAN AANBEVELING.